Câu lạc bộ bán cá giành giải thưởng xuất sắc
Cầu BTMB hoạt động như một cách để cái thiện hệ thống giao thông với việc tối ưu hóa việc di chuyển của các phương tiện.Bằng việc xây dựng cao vút, cầu BTMB giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông, nâng cao khả năng thông qua, đẩy nhanh quá trình di chuyển của các phương tiện và cải thiện được sự vận tải trong thành phố.