Ứng dụng Fanvip: Nền tảng giải trí trực tuyến mới cho người hâm mộ
Nếu bạn đã xóa tất cả bạn bè trên Facebook và muốn khôi phục danh sách của mình, có một số cách để làm điều này. Một cách là để tìm bạn bè trở lại bằng cách tìm kiếm tên của họ hoặc thông qua các công cụ tìm kiếm trên Facebook. Bạn cũng có thể yêu cầu các bạn bè kết bạn lại bằng cách gửi yêu cầu kết bạn trực tiếp hoặc thông qua các nhóm hoặc trang chức năng của Facebook. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc khôi phục danh sách bạn bè sẽ không khôi phục lại mọi thông tin hay hoạt động chia sẻ đã bị mất khi xóa bạn bè.